Jezus żyje!

Drodzy Dobrodzieje akcji „Kanapka za złotówkę”

Jezus żyje! Jest to Dobra Nowina pełna nadziei dla każdego z nas, którą na nowo doświadczamy w życiu przeżywając tę prawdę szczególnie w czasie Świąt Wielkanocnych. Jezus zwyciężył siłą miłości, zło, grzech, niesprawiedliwość. Miłość zwycięża. Kto ma miłość ten żyje.

Pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim wspierającym akcję „Kanapka za złotówkę”, abyśmy razem z  Jezusem mieli w sobie życie, mając niegasnąca miłość do Boga i bliźniego, która wyraża się w naszym słowie i czynie.

Jezus żyje! Ufamy że i my równięż z Nim żyć będziemy.