„Wy dajcie im jeść!” (Mt 14,16)

Akcja „Kanapka za złotówkę” to odpowiedź na potrzeby naszych ubogich braci i sióstr. W naszym Domu Miłosierdzia dzielimy się z potrzebującymi chlebem, dobrym słowem i modlitwą.

Wielkanoc to czas, w którym dzięki słowu Bożemu odkrywamy na nowo Jezusa Chrystusa, który ukazuje nam swoje miłosierdzie, miłość i dobroć. Od Niego możemy uczyć się wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka.

Minęły już trzy miesiące mojej nowej posługi w Krzywym Rogu. W tym czasie trzy razy w tygodniu pomagałem wydawać posiłki, przywożąc zupę, kupując chleb i rozdając herbatę. U ludzi, którym pomagaliśmy widziałem prostą radość i szczerą wdzięczność, że ktoś o nich pamięta i ma dla nich serce. Pewna liczba osób proszących o coś do jedzenia przychodziła także poza wyznaczonym czasem wydawania posiłków. Dla nich mamy przygotowane kanapki oraz herbatę lub wodę do picia. W pamięci utkwiła mi sytuacja, kiedy o trzeciej w nocy ktoś zadzwonił do drzwi. Gdy wyjrzałem przez okno, zobaczyłem człowieka bez czapki na głowie, bez kurtki, w jednym sweterku, zmarzniętego i zrozpaczonego, a tej nocy było bardzo zimno. Otworzyliśmy z proboszczem drzwi, okazało się, że ten mężczyzna został pobity i okradziony.

Słowo Boże nie pozwala nam być obojętnymi wobec tych, którzy się do nas zgłaszają. Utkwiły mi w pamięci czytane podczas Eucharystii słowa z Listu św. Jakuba (2, 15-16): „Jeśli na przykład brat lub siostra nie mają odzienia lub brak im codziennego chleba, a ktoś z was powie im: «Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie do syta!» – a nie dacie im tego, czego koniecznie potrzebują dla ciała – to na co się to przyda? Tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie”. Te słowa dodają mi dziś siły i motywacji, aby nie zostawiać ubogich z niczym.

Trudna sytuacja bezdomnych i potrzebujących w Krzywym Rogu stała się dramatyczna z powodu pandemii COVID-19. Dlatego też w miarę naszych możliwości staramy się nie zostawiać ubogich bez pomocy. Przygotowujemy dla nich paczki żywnościowe i raz w tygodniu wydajemy je w naszym Domu Miłosierdzia. Pomoc biednym jest możliwa wyłącznie dzięki ludziom o hojnym sercu, którzy dzielą się z bliźnimi tym, co mają. Do każdego z nas Jezus mówi te same słowa: „Wy dajcie im jeść”. To zaproszenie, żeby być wrażliwym na potrzeby drugiego człowieka, zarówno duchowe jak i materialne. Każdy z nas może coś od siebie dać ubogim i potrzebującym.

Dziękujemy wszystkim wspierającym naszą akcję „Kanapka za złotówkę”, dzięki której tak wielu osobom udaje się pomóc! Na stronie www.pomoc.saletyni.org można zapoznać się ze szczegółami prowadzonej przez nas działalności charytatywnej. Wszystkim, którzy chcą włączyć się w inicjatywę podajemy numer konta:

Referat Misji Zagranicznych Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów
ul. PCK 33
41-409 Mysłowice-Krasowy
NRB: 53 1600 1055 1846 3129 0000 0003
W tytule przelewu prosimy wpisać nazwę akcji: „Kanapka za Złotówkę”

ks. Jan Strogusz MS