Drodzy Dobrodzieje akcji „Kanapka za złotówkę”

Dziękujemy Bogu za Święta Wielkanocne, które przeżywamy. Jezus Chrystus, który został skazany na śmierć, zmartwychwstał, przeszedł ze śmierci do życia. Jest to wielkie zwycięstwo dobra, prawdy i miłości naszego Zbawiciela. Również my mamy udział w Jego zwycięstwie i razem z Nim mamy moc zwyciężać grzech, który chce wkradać się w życie każdego człowieka.

Przejmujące wiadomości docierają do nas już pięćdziesiąty drugi dzień z Ukrainy. Te wszystkie przestępstwa na Ukrainie czynią rzeczywiście ludzie ślepi duchowo, ci, którzy nie mają Boga w sercu i Jego nauki. Widzimy jak destruktywną siłę zniszczenia niosą ludzie ciemności, nie znający miłości, dobroci i nauki naszego Pana i Zbawiciela. Modlimy się za ich nawrócenie, aby przeszli ze śmierci złych uczynków do życia i posłuszeństwa Dobrej Nowiny, w której jest ukazana droga chrześcijańskiego życia.

Wszyscy, nasi bracia i siostry zaangażowani w pomoc ubogim w Krzywym Rogu przy naszej parafii, wyrażają ogromną wdzięczność za Waszą modlitwę i składaną pomoc dla ubogich. Przychodzi do nas wiele osób potrzebujących, którzy otrzymują pomoc. Jesteśmy z ubogimi, otwieramy się aby im pomagać, słuchać ich, być z nimi. To jest nasze wspólne świadectwo otwartości na potrzebujących pomocy, świadectwo naszej wiary popartej naszymi uczynkami. Dziękujemy, za wspieranie akcji „Kanapka za złotówkę”.

Przyjmijcie najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych. Niech nasz Pan Jezus Chrystus Zmartwychwstały, prowadzi nas w kierunku zwycięstwa tego co dobre w naszym życiu. Zwycięstwa prawdy, miłości, odpowiedzialności i pokoju w sercu każdego z nas. Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał!

 

Koordynator akcji „Kanapka za złotówkę”
ks. Ivan Strogush MS