Dzielimy się dobrem

Możemy doświadczać i widzieć wiele zła, które jest obecne w świecie. Poprzez wojny, niesprawiedliwość, również poprzez osobistą postawę wielu ludzi. Mimo to chcemy dziękować Panu Bogu za ogrom dobra, które dokonuje się na naszych oczach, mimo, że czasem jest ono mniej zauważalne.

Już kolejny miesiąc toczy się wojna na Ukrainie. Jej skutki odczuwamy szczególnie na wschodzie kraju. Jest w nas wiele niepewności i pytań, jak będzie dalej i jak będzie wyglądać sytuacja na Ukrainie i w świecie. Jest w nas także wiara i nadzieja że dobro zwycięży. Tę wiarę i nadzieję niosą nam szczególnie Ci, którzy poprzez swoją postawę, dobre uczynki i wybory czynią ten świat lepszym.

Jest dla nas radością, że dwa razy w tygodniu możemy spotykać się z grupą 150 ubogich przy naszej parafii. Jest to czas spotkania, bycia, zamienienia czasami kilku słów, przywitania się. Jest to wyjątkowe doświadczenie spotkania i otwartości na drugiego. Bóg dzieli się z nami dobrem, chcemy im to przekazywać. Chcemy mówić, że Bóg pamięta i kocha szczególnie tych, którzy cierpią z różnego powodu.

 

      Dziękujemy Wam Drodzy Dobrodzieje, za waszą modlitwę i pomoc dla akcji „Kanapka za złotówkę”. Doświadczamy Waszego wsparcia duchowego i materialnego, które jest wyrazem Waszej miłości i otwartości na potrzeby ubogich. Dzięki Waszemu zaangażowaniu możemy czynić wiele dobra, wydając bezdomnym około 300 ciepłych posiłków tygodniowo.  Dziękujemy wszystkim, którzy dzielą się z potrzebującymi, szczególnie teraz w czasie wojny. Wielu docenia nasze wspólne zaangażowanie w pomoc jaką niesiemy, dziękując ze łzami w oczach za wsparcie, które otrzymują. Dziękując za to, że nie są pozostawienie sami sobie, że są osoby, którym zależy na nich.  Ufamy że dzięki naszym wspólnym staraniom oraz Bożej pomocy w naszym świecie z każdym dniem pojawiać się będzie więcej dobra, szacunku, miłości i otwartości na drugiego człowieka.

ks. Ivan Strogush
Koordynator akcji: „Kanapka za Złotówkę”