Wdzięczni Bogu i ludziom

Drodzy Dobrodzieje akcji „Kanapka za złotówkę”

Wyrażam podziękowania, za Wasze dotychczasowe zaangażowanie w pomoc ubogim na terenie Ukrainy a zwłaszcza w Krzywym Rogu. Wiele dobra widzimy, które tworzymy razem, przez naszą modlitwę i składną jałmużnę na potrzeby naszych braci i sióstr najuboższych.

Już od początku roku zauważamy wasze wsparcie, które niesiecie przez ofiary składane dla ubogich i modlitwę w naszej intencji. Dzięki temu możemy zakupić podstawowe środki żywności dla nich. Jest to dla nas wielka radość że pomimo często naszego niedostatku, potrafimy podzielić się z ubogimi. Te gesty miłości nie będą zapomniane przez naszego Pana.
Rozmawiając, z tymi którzy proszą nas o pomoc, rozumiemy że potrzebują oni nie tylko pomocy żywnościowej, którą otrzymują i tak bardzo potrzebują, ale również, spotkania, rozmowy, naszego świadectwa wiary, patrzenie na wszystkie trudności życia z perspektywy Dobrej Nowiny. Bogu niech będą dzięki za wszystkie dotychczasowe spotkania, z ubogimi, gdzie wyrażają swoją wielką wdzięczność dobrodziejom, błogosławiąc Boga i przy tym dzieląc się historiami swego życia.
Modlimy się za ubogich, aby odnajdywali drogi w życiu na które zaprasza ich Bóg. Niech Jezus  wielu potrzebującym udzieli łaskę wiary, nadziei i miłości. Modlimy się za wszystkich dobrodziej akcji „Kanapka za złotówkę”, aby Pan zachował was w tym co dobre, i oddał stokroć za wasze zaangażowanie. Pamiętajcie również za nas w modlitwie, szczególnie w tych dniach, wielkiego niepokoju i niepewności związanego z możliwą wojną na Ukrainie.
Ufamy Bogu, że nas przeprowadzi szczęśliwie, w tych różnych doświadczeniach. Niech Bóg trzyma nas w swojej nieustannej opiece, oraz dzieło pomocy ubogim na Ukrainie.

Koordynator akcji „Kanapka za złotówkę”
Ivan Strogush MS