Jak Pomóc

Konkretne wsparcie naszej działalności misyjnej może dokonywać się na dwóch płaszczyznach. Wzorem Ewangelicznych sióstr z Betanii; Marii,  która „usiadłszy u stóp Pana, słuchała Jego słowa” oraz Marty, która „uwijała się koło rozmaitych posług” wsparcie to może przyjąć postać modlitwy za misje i misjonarzy albo może być ono związane z nawet najdrobniejszym fizycznym gestem polegającym na finansowym wsparciu działalności misyjnej. Obie z tych form pomocy są dla nas równie istotne.

Maria
wsparcie modlitewne

Marta
pomoc materialna

 

Aby dołączyć do „Grupy Marii” wystarczy zaangażować się w naszą Akcje: „Dycha na Misje”, która polega na ofiarowaniu przynajmniej jednego dziesiątka modlitwy różańcowej w intencji misji i misjonarzy.
Szczegóły Akcji

 

 

 

 

Zaangażowanie w „Grupie Marty” polega na finansowym wsparciu naszej akcji: „Kanapka za Złotówkę”