Wielkopostny bochenek chleba dla potrzebującego

W Wielkim Poście jesteśmy w sposób szczególny zaproszeni do troski o ubogich i potrzebujących. Dzięki akcji „Kanapka za złotówkę” możemy podzielić się przysłowiową kromką chleba z najuboższymi mieszkańcami Krzywego Rogu na Ukrainie.

W orędziu na Wielki Post papież Franciszek napisał: „Miłość jest darem, który nadaje sens naszemu życiu i dzięki któremu ludzi pozbawionych środków do życia uważamy za członków naszej rodziny, przyjaciół i braci. Niewiele, jeśli jest dzielone z miłością, nigdy się nie kończy ale staje się rezerwą życia i szczęścia. Tak było z mąką i oliwą wdowy w Sarepcie, która ofiarowuje podpłomyk prorokowi Eliaszowi oraz z bochenkami, które Jezus błogosławi, łamie i daje uczniom, aby rozdawali tłumom. Tak dzieje się z naszą jałmużną, małą czy dużą, ofiarowaną z radością i prostotą”.

Dzięki środkom zgromadzonym w ramach akcji „Kanapka za Złotówkę” już od kilku lat Misjonarze Saletyni pomagają najuboższym mieszkańcom Krzywego Rogu na Ukrainie. Aktualnie ze względu na ograniczenia sanitarne związane z pandemią nie możemy tak jak kiedyś zapraszać naszych podopiecznych na gorącą zupę. Aby ograniczyć tworzenie się kolejek wydawajmy chleb. Obecnie trzy razy w tygodniu wydawanych jest około 600 – 700 bochenków. Z pomocy korzystają bezdomni, chorzy i osoby w podeszłym wieku.

 

Żeby pomóc, wystarczy przesłać nawet symboliczną ofiarę na nasze konto:
Referat Misji Zagranicznych Misjonarzy Saletynów
PCK 33
41-409 Mysłowice
NRB: 53 1600 1055 1846 3129 0000 0003

Bardzo prosimy aby w tytule przelewu zamieścić nazwę akcji: „Kanapka za Złotówkę”
Za każdą, nawet najdrobniejszą wpłatę gorąco dziękujemy!