Wizualizacja Domu Miłosierdzia

W naszej Parafii w Krzywym Rogu od dawna staramy się nie odmawiać pomocy bezdomnym, opuszczonym i głodnym. Często z przykrością jednak obserwujemy osoby starsze czy chore które wylewają otrzymaną zupę, czy jedzą ją siedząc na oblodzonych schodach naszego kościoła albo wprost przy płocie. W związku z tym już dwa lata temu podjęliśmy działania mające na celu stworzenie odpowiedniego miejsca przeznaczonego do opieki nad ubogimi. Pozyskaliśmy środki na zakup działki sąsiadującej bezpośrednio z terytorium Parafii. Po pokonaniu wszystkich trudności prawych 22 maja 2018 roku sfinalizowaliśmy zakup. Na terenie nowej działki znajdowały się zniszczone pożarem zabudowania, które na własny koszt uprzątnęliśmy przygotowując miejsce pod stworzenie Domu Miłosierdzia.Wykorzystując czas niezbędny na załatwianie formalności związanych z przepisaniem działki zleciliśmy równocześnie wykonanie projektu zagospodarowania części działki pod naszą działalność charytatywną.

Dom Miłosierdzia, który jak ufamy powstanie na zakupionej działce to nazwa projektu, który w realizacji rozłożony jest na kilka lat. W skrócie chodzi o stworzenie przestrzeni, gdzie ubodzy będą mogli pod dachem, osłonięci od wiatru zjeść przygotowany przez nas posiłek. Docelowo powstanie tu również łaźnia dla bezdomnych i być może kuchnia umożliwiająca przygotowanie posiłków we własnym zakresie. Na ten rok założyliśmy stworzenie zadaszenia o powierzchni około 100 m2, które stworzy jadalnie i niewielkie pomieszczenie do wydawania posiłków. Ufamy, że końcem grudnia 2018 r. naszą działalność charytatywną przeniesiemy właśnie w to miejsce. W przyszłych latach jeżeli pozwolą na to fundusze będziemy rozwijać ten projekt.